História

Spoločnosť VIJOFEL, vznikla v roku 1994 a jej predchodcom bola firma pôsobiaca ako fyzická osoba. Konateľmi spoločnosti sú bratia Viliam, Jozef a František Džubakovskí.
Koncom roku 1993 sa na rodičovskom pozemku bratov Džubakovských začalo s výstavbou mäsospracujúcej fabriky, ktorá postupným rozširovaním dospela do dnešného štádia s modernými prevádzkovými, spracovateľskými, skladovými, expedičnými priestormi a bitúnkom.

Od 1.2.2002 sa hlavnou podnikateľskou činnosťou stala výroba, spracovanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov z hovädzieho dobytka a ošípaných.

Výroba sa prevádzkuje na technológiách európskej úrovne, čím sa dosahuje požadovaná kvalita spracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Výroba sleduje a prísne dodržiava úrovne hygienických parametrov stanovených európskou úniou a príslušnou hlavou Potravinového kódexu SR.

Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality produkovaných výrobkov má spoločnosť zavedený a aplikovaný kontrolný systém HACCP, a certifikát kvality v systéme ISO 9001:2000. Vijofel distribuuje svoje výrobky do maloobchodných sietí v Slovenskej republike a veľkú časť predaja tvorí predaj cez vlastné maloobchodné predajne, ktorých je v súčasnosti 25.

Spoločnosť VIJOFEL, je jednou z vedúcich spoločností v rámci Košického a Prešovského kraja.

 

© 2019 Vijofel plus s.r.o, všetky práva vyhradené. Web, foto - olivier.sk